Ayyüzlü Anaokulumuzda her şey saygı ve sevgi ile başlar, öğrencilerimiz eğitim sistemimizin merkezinde bireylerdir. Mutlu çocuk öğrenir felsefemizle 2009 yılından bu yana ailemizi büyüterek hizmet veriyoruz. Eğitim hayatına başladığımızdan beri yaptığımız bütün çalışmalarda ve uyguladığımız bütün etkinliklerde temel amacımız; araştıran ve sorgulayan, uluslar arası bir bilince sahip, düşünen, duyarlı ve mutlu bireyler yetiştirmektedir.     Anaokulu eğitiminin başarı için; hem öğretmenlerini hem de anne ve babaların çocuklara verilen eğitimde birlikte hareket etmeleri gerekliliğine inanmaktayız. Ay Yüzlü Anaokulu olarak eğitimimizi üç başlıkta topluyoruz; Akademik Çalışmalar Sosyal Faaliyetler Branş Dersleri Bu üç temel madde 36 ayı doldurmuş tüm çocuklarımıza yaşlarına göre ayarlanmış programlar dahilinde verilmektedir. Okulumuzda Müzik, Resim, İngilizce ve Drama dersleri "İlk Yıllar Programı" ile desteklenerek verilmektedir..  36 -40 ay arasındaki çocuklarımız için ise; oyun odaklı bir program uygulamaktayız ve öz bakım becerilerini desteklemekteyiz.       Ay yüzlü Anaokulu olarak; sosyal, duygusal ve fiziksel olarak gelişmelerini hedeflemekteyiz. Öğrencilerimize çağdaş bir eğitim sunarak, kapasitelerini sonuna kadar geliştirmeye, düşünce ve eylem özgürlüğünü geliştiren zihinsel ve ahlaki alışkanlıklar sergilemeye, onların Türkiye’nin geleceğinde ve Dünya genelinde olumlu etkileri olacak, bilimsel sorgulamaya, evrensel değerlere, kültürlerarası anlayışa ve hayat boyu öğrenmeye bağlı başarılı bireyler olmalarını sağlamaktır.  Vizyonumuz:    Yenilikçi, iyi standartlarda eğitim, akılcı, sorumlu ve farklılıklara saygılı  ''sadece her çocuk için'' yaklaşımımızla bölgemizde lider bir okul olmak. OKULUMUZUN POLİTİKASI Yakacık Ayyüzlü Anaokulu T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, okul öncesi eğitim kurumudur. Psikoloğumuz tarafından takip edilmekte, eğitim sistemi bu gelişim raporları doğrultusunda uygulanmaktadır. Çocuklarımız bu döneminde; temel bilgi, beceri ve alışkanlıklarının geliştirilmesini izlemekteyiz. Öğrenmeye açık dönemde bize teslim edilen, hayatı her gün sorgulayan, yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın sevgi ve bilgi dolu bireyler olarak yetiştirilmesi için var gücümüzle çabalıyoruz. İnanıyoruz ki kendisiyle ve toplumla barışık, yasalara saygılı, düzenli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmış bireyler yetiştirmek en büyük hedefimizdir. İLKELERİMİZ  Okul öncesi dönemde çocuğun yaşayarak öğrenmesini sağlamak, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak, tüm çocuklarımıza fırsat eşitliğini sağlamak, eğitim de aileleri bilinçlendirmek ve yönlendirmek, eğitim ortamlarını, çocukların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek, bireysel farklılıkları ortaya çıkararak, çocuğu geleceğe doğru soğanlık anaokulu, yakacık anaokulu, uğurmumcu anaokulu, kartal anaokulu, uğurmumcu kreş, yakacık kreş, soğanlık kreş, kartal kreşler, YAKACUKTA ANAOKULU, yakacık anaokulları, ANAOKULU YAKACK, KREŞ UĞURMUMCU, anaokulları soğanlık, soğanlıkdaki anaokulu, soğanlıkdaki kreşler, kartalın en iyi anaokulu, uğurmumcuda kreşler, en sevilen kreş, Yuvalar soğanlıkta, UĞURMUMCUDA YUVALAR,uğurmumcuda anaokulları

Web Tasarım Seo & Yakacık Anaokulu