Eğitim Anlayışımız


       Ayyüzlü Anaokulumuzda herşey saygı ve sevgi ile başlar, öğrencilerimiz eğitim sistemimizin merkezindek bireylerdir. Mutlu çocuk öğrenir felsefemizle 2009 yılından bu yana ailemizi büyüterek hizmet veriyoruz.

     Eğitim hayatına başladığımızdan beri yaptığımız bütün çalışmalarda ve uyguladığımız bütün etkinliklerde temel amacımız; araştıran ve sorgulayan, uluslar arası bir bilince sahip, düşünen, duyarlı ve mutlu bireyler yetiştirmektedir.

      Anaokulu eğitiminin başarı için; hem öğretmenlerini hem de anne ve babaların çocuklara verilen eğitimde birlikte hareket etmeleri gerekliliğine inanmaktayız.

Ay Yüzlü Anaokulu olarak eğitimimizi üç başlıkta topluyoruz;

1)      Akademik Çalışmalar

2)      Sosyal Faaliyetler

3)      Branş Dersleri

          Bu üç temel madde 36 ayı doldurmuş tüm çocuklarımıza yaşlarına göre ayarlanmış programlar dahilinde verilmektedir. Okulumuzda Müzik, Resim, İngilizce ve Drama dersleri "İlk Yıllar Programı" ile desteklenerek verilmektedir.. 24 ile 36 ay arasındaki çocuklarımız için ise; oyun odaklı bir program uygulamaktayız ve öz bakım becerilerini desteklemekteyiz.

        Ay yüzlü Anaokulu olarak; sosyal, duygusal ve fiziksel olarak gelişmelerini hedeflemekteyiz.

  

 


Web Tasarım Seo & Yakacık Anaokulu